вівторок, 17 вересня 2013 р.

Цікаві факти


      Сухомлинський створив оригінальну педагогічну систему, що грунтується на принципах гуманізму , на визнанні особистості дитини найвищою цінністю , на яку повинні бути орієнтовані процеси виховання і освіти , творча діяльність згуртованого колективу педагогів- однодумців та учнів . Сухомлинський будував процес навчання як радісну працю ; велику увагу він приділяв формуванню світогляду учнів; важлива роль у навчанні відводилася слову вчителя , художньому стилю викладу , твору разом з дітьми казок , художніх творів.Сухомлинський розробив комплексну естетичну програму « виховання красою» . У радянській педагогіці свого часу став розробляти гуманістичні традиції вітчизняної і світової педагогічної думки. Його ідеї втілені в практиці багатьох шкіл . Були створені Міжнародна асоціація В. О. Сухомлинського і Міжнародне об'єднання дослідників Сухомлинського , педагогічний музей Сухомлинського у Павлиській школі (1975). Сухомлинський - автор близько 30 книг і понад 500 статей , присвячених вихованню і навчанню молоді. Книга його життя - « Серце віддаю дітям» ( Державної премії УРСР - 1974 , посмертно). 
    Його життя - виховання дітей , особистості. Він виховував у дітях особисте ставлення до навколишньої дійсності , розуміння своєї справи і відповідальності перед рідними , товаришами і суспільством і , що головне , перед власною совістю.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар